Rijke thema’s, boeken en teksten

Met rijke thema’s, boeken en teksten kun je je leesonderwijs een impuls geven. Door de inhoud van teksten centraal te zetten zorg je voor een motiverende aanpak en werk je bovendien aan kennisopbouw. Waarom leren leerlingen meer als ze langere tijd met rijke teksten binnen een rijk thema bezig zijn?

Wat weten we?
Hier vind je de uitgangspunten van effectief leesonderwijs, opgesteld op basis van wetenschappelijke bronnen.
Rijke thema’s als basis voor leesonderwijs
Rijke thema’s zijn een goede kapstok voor motiverend leesonderwijs gekoppeld aan wereldoriëntatie. Wat zijn rijke thema’s en waarom leren leerlingen meer met deze aanpak?
Nederland is een van de weinige landen waar begrijpend lezen als apart vak wordt aangeboden op de basisschool. In veel landen is het taal- en leesonderwijs geïntegreerd in het zaakvakonderwijs. Een combinatie van taalonderwijs met kennisontwikkeling blijkt bijzonder krachtig, ook voor de onderbouw. Doordat leerlingen betekenisvolle leerstof in samenhang krijgen aangeboden zijn ze meer betrokken en gemotiveerd, leren ze meer en gaan de leesresultaten omhoog. Een effectieve manier om dat te doen is door langere tijd te werken aan rijke thema’s. Deze werkwijze wint langzaam terrein in Nederland.
Maak een keuze…
 • Wat is een rijk thema en hoe kies je zo’n thema?
 • Waarom langer werken aan een rijk thema?
 • Hoe werk je vakoverstijgend aan leesbegrip en kennisopbouw?
 • Hoe kun je een thema inleiden en afsluiten?
Naar het overzicht
Werken met rijke teksten
Het lezen van rijke kinderboeken en zakelijke rijke teksten stimuleert de ontwikkeling van taal, kennis en woordenschat optimaal en vergroot de leesmotivatie. Wat kenmerkt rijke teksten en hoe werk je ermee?
Rijke (online) teksten en kinderboeken horen bij een gevarieerd taalaanbod. Ze geven alle leerlingen goede mogelijkheden hun kennis- en taalbasis uit te breiden. Doordat rijke teksten tot de verbeelding spreken en nieuwsgierig maken, motiveren ze leerlingen bovendien om (verder) te lezen. De teksten nodigen doorgaans uit tot (kritische) reflectie en gesprekken. Ook zwakke lezers profiteren van de taalrijkdom van rijke teksten.
Maak een keuze…
 • Wat zijn rijke teksten?
 • Waarom zijn rijke teksten belangrijk?
 • Hoe werk je met rijke teksten?
 • Hoe ondersteun je zwakke lezers bij het werken met rijke teksten?
Naar het overzicht
Geschikte zakelijke teksten en kinderboeken vinden
Voor het werken met rijke thema’s heb je een groot en gevarieerd aanbod van goede kinderboeken en zakelijke teksten nodig. Waar vind je geschikt leesmateriaal?
Alvorens aan de slag te gaan met een rijk thema verzamel je geschikt leesmateriaal: rijke zakelijke teksten en kinderboeken over dit thema. Dit kun je samen met de Bibliotheek doen.
Maak een keuze…
 • Waar vind je rijke zakelijke teksten?
 • Hoe kies je geschikte kinderboeken?
Naar het overzicht
Verder lezen
Wil je meer weten? Hier vind je links naar onderzoeksliteratuur, beleidsdocumenten en meer praktische publicaties waarin onderzoek vertaald wordt naar de praktijk.
Maak een keuze…
 • Onderzoek | Rijke thema’s, boeken en teksten
 • Leerdoelen en leerlijnen | Rijke thema’s, boeken en teksten
 • Van theorie naar praktijk | Rijke thema’s, boeken en teksten
In de praktijk
Hoe ga je aan de slag in de praktijk? Hier vind je informatie over voorbeeldvideo’s, leescampagnes, lessuggesties, (na)scholingen en (lees)organisaties.
Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts | Rijke thema’s, boeken en teksten
 • Kinderboeken | Rijke thema’s, boeken en teksten
 • Korte zakelijke teksten | Rijke thema’s, boeken en teksten
 • Lessuggesties | Rijke thema’s, boeken en teksten