Kinderboeken leren kennen

‘Lezers maken lezers’, aldus de bekende auteur en leesbevorderaar Aidan Chambers. Leerkrachten die zelf (kinder)boeken lezen en hun leerlingen enthousiasmeren voor boeken hebben een wereld gewonnen. Tijd voor (voor)lezen, praten over boeken, boekpromotie en begeleiding bij boekkeuze zijn naast een rijke leesomgeving dé ingrediënten voor leesbevordering.

Wat weten we?
Hier vind je de uitgangspunten van effectief leesonderwijs, opgesteld op basis van wetenschappelijke bronnen.
Voorlezen
Een bevlogen voorlezer wakkert bij leerlingen enthousiasme voor lezen aan. Hoe pak je dat aan als leerkracht? En welke boeken zijn geschikt om voor te lezen?
Voorlezen is misschien wel het belangrijkste middel om leerlingen liefde voor boeken bij te brengen. Bovendien draagt voorlezen bij aan een betere woordenschat en leesvaardigheid. Voorlezen maakt leerlingen ook vertrouwd met geschreven taal, die complexer is dan gesproken taal. Wanneer ouders weinig of niet voorlezen, is het extra belangrijk om leerlingen op school warm te maken voor boeken. Reden genoeg om voor te lezen in álle groepen.
Maak een keuze…
 • Hoe kies je een voorleesboek?
 • Hoe organiseer je het voorlezen?
 • Hoe en waarom lees je interactief voor?
Naar het overzicht
Praten over boeken
Samen praten over (voor)gelezen teksten is even belangrijk als (voor)lezen zelf. Hoe geef je leerlingen de kans een tekst beter te begrijpen en meer te waarderen?
Boekgesprekken dragen bij aan het verhaalbegrip en de leesvaardigheid, verdiepen de leesbeleving en motiveren om te lezen. Er zijn verschillende manieren om over boeken te praten. Het interactief voorlezen zorgt voor meer betrokkenheid en verhaalbegrip. Bij de vertel-eens-aanpak van Aidan Chambers en de methodiek voor ‘literaire gesprekken’ van Gertrud Cornelissen staat de verdieping van de leesbeleving centraal.
Maak een keuze…
 • Wat houden de literaire gesprekken van Cornelissen in?
 • Wat houdt de ‘vertel eens’-aanpak van Aidan Chambers in?
Naar het overzicht
Hulp bij boekkeuze en ontwikkelen leesvoorkeur
Met kennis van het leesaanbod kun je leerlingen op maat adviseren. Hoe geef je leerlingen de kans hun leesvoorkeuren te ontdekken?
De leescollectie op school is idealiter een schatkamer van boeken en ander leesmateriaal waarin leerlingen naar hartenlust kunnen grasduinen. Fervente lezers vinden makkelijk de weg naar een boek dat hen boeit. Anderen hebben daar meer hulp bij nodig. Met boekpromotie en individuele leesgesprekken help je leerlingen om hun leesvoorkeuren te ontdekken en ondersteun je hun leesontwikkeling.
Maak een keuze…
 • Hoe organiseer je boekpromotie voor de hele groep?
 • Hoe organiseer je individuele leesgesprekken?
Naar het overzicht
Vrij lezen
Regelmatig op een vaste tijd minstens twintig minuten vrij lezen geeft leerlingen de ruimte voor hun plezier te lezen en leeskilometers te maken. Hoe haal je het meest uit deze leestijd?
De term ‘vrij lezen’ geeft beter dan ‘stillezen’ aan waar het om gaat: een vast moment op het lesrooster waarop leerlingen mogen lezen wat ze willen. Al in de kleutergroepen kun je leerlingen laten wennen aan deze routine door kleuters boeken te laten ‘lezen’ in de leeshoek. Plan in alle groepen voldoende effectieve leestijd (bij voorkeur dertig minuten per keer) in, zodat leerlingen zich kunnen verdiepen in hun boek. Het uitzoeken van boeken is dan al gebeurd.
Maak een keuze…
 • Wat levert vrij lezen op?
 • Hoe organiseer je vrij lezen?
 • Wat is begeleid vrij lezen?
 • Wat is de functie van een leeslogboek?
Naar het overzicht
Een positieve leescultuur op school
Een positieve leescultuur betekent dat de hele school uitstraalt dat lezen belangrijk en leuk is. Hoe word je zo’n leesschool?
Een positieve leescultuur betekent dat de hele school uitstraalt dat (veel) lezen belangrijk, leuk en vanzelfsprekend is. Dit draagt bij aan de leesmotivatie van leerlingen. Zeker voor leerlingen die thuis niet in aanraking komen met boeken en het van school ‘moeten hebben’, heeft zo’n stimulerende leescultuur een belangrijke voorbeeldfunctie.
Maak een keuze…
 • Wat bepaalt de leescultuur op school?
 • Hoe ziet de schoolbibliotheek en boekencollectie eruit?
Naar het overzicht
Verder lezen
Wil je meer weten? Hier vind je links naar onderzoeksliteratuur, beleidsdocumenten en meer praktische publicaties waarin onderzoek vertaald wordt naar de praktijk.
Maak een keuze…
 • Onderzoek | kinderboeken leren kennen
 • Leerdoelen en leerlijnen | kinderboeken leren kennen
 • Beleid | kinderboeken leren kennen
 • Van theorie naar praktijk | kinderboeken leren kennen
In de praktijk
Hoe ga je aan de slag in de praktijk? Hier vind je informatie over voorbeeldvideo’s, leescampagnes, lessuggesties, (na)scholingen en (lees)organisaties.
Maak een keuze…
 • Video’s | kinderboeken leren kennen
 • Campagnes en programma’s | kinderboeken leren kennen
 • Kinderboeken en lessuggesties | kinderboeken leren kennen
 • (Na-)scholingen | kinderboeken leren kennen
 • Organisaties | kinderboeken leren kennen