Op de basisschool kan het verschil gemaakt worden

tussen lezer en niet-lezer. Alle bouwstenen die bijdragen

aan een effectieve leesaanpak, staan hier beschreven.