Werken aan leesmotivatie

Leesmotivatie is de drijfveer achter lezen. Omdat leerlingen iets willen weten of iets willen beleven, gaan ze lezen. Als je als leerkracht de leesmotivatie kunt aanwakkeren, ook van leerlingen die het lezen het liefst mijden, heb je een wereld gewonnen. Een gemotiveerde lezer, leest vaker en begrijpt teksten beter dan een ongemotiveerde lezer.

Wat weten we?
Hier vind je de uitgangspunten van effectief leesonderwijs, opgesteld op basis van wetenschappelijke bronnen.
Het belang van leesmotivatie
Leesmotivatie heeft invloed op het leesgedrag en op de leesvaardigheid van leerlingen. Hoe zit dat precies?
Zonder leesmotivatie wordt het lastiger om goed te leren lezen. Daarvoor moet je immers veel lezen en dat is voor leerlingen die een hekel aan lezen hebben, een hele opgave. Daarom is het stimuleren van leesmotivatie belangrijk.
Maak een keuze…
 • Hoe beïnvloedt motivatie het leesgedrag?
 • Hoe beïnvloedt de motivatie de leesvaardigheid?
Naar het overzicht
Leesmotivatie in een notendop
Over wat motivatie is zijn veel verschillende theorieën in omloop. Wat is leesmotivatie in de kern? En hoe komt ze tot stand?
Over wat (lees)motivatie is, heeft menig wetenschapper zich al het hoofd gebroken. Toch valt er wel iets over te zeggen. Belangrijk is het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, afkomstig uit de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Daarnaast werpt deze theorie licht op welke elementen belangrijk zijn voor motivatie.
Maak een keuze…
 • Wat is het verschil tussen intrinsiek en extrinsiek?
 • Hoe raken leerlingen gemotiveerd om te lezen?
Naar het overzicht
Leesmotivatie stimuleren
De leesmotivatie van leerlingen is het grootst als zij zich autonoom, competent en verbonden voelen tijdens het lezen, en wanneer zij lezen waarderen, interessant vinden en positieve leerdoelen nastreven. Hoe stimuleer je dit als leerkracht?
Het is belangrijk om de leesmotivatie van leerlingen te (blijven) voeden. Dat kan door rekening te houden met de drie psychologische basisbehoeften – autonomie; competentie en verbondenheid door de waarde van lezen te benadrukken en door aan te sluiten bij de interesses van leerlingen.
Maak een keuze…
 • Hoe kun je autonomie, competentie en verbondenheid stimuleren?
 • Hoe werk je aan waardering en interesses van leerlingen?
Naar het overzicht
Rekening houden met verschillen in leesmotivatie
De ene leerling is de andere niet. Hoe zorg je ervoor dat ook minder gemotiveerde lezers het plezier van lezen ontdekken? Wat kenmerkt deze lezers en hoe kun je inspelen op hun behoeften?
De ene leerlingen is de andere niet, ook als het om leesmotivatie gaat. Waar de ene leerling tijdens het vrij lezen opgeslokt wordt door het verhaal en alles om zich heen vergeet, grijpt de andere leerling juist iedere afleiding aan om maar niét te hoeven lezen. Hoe ga je als leerkracht met deze verschillen om? En hoe betrek je juist ook de ongemotiveerde lezer?
Maak een keuze…
 • Waaraan herken je de gemotiveerde lezer?
 • Waaraan herken je de ongemotiveerde lezer of leesvermijder?
 • Hoe stimuleer je (on)gemotiveerde lezers?
Naar het overzicht
Verder lezen
Wil je meer weten? Hier vind je links naar onderzoeksliteratuur, beleidsdocumenten en meer praktische publicaties waarin onderzoek vertaald wordt naar de praktijk.
Maak een keuze…
 • Onderzoek | Werken aan leesmotivatie
 • Leerdoelen en leerlijnen | Werken aan leesmotivatie
 • Beleid | Werken aan leesmotivatie
 • Van theorie naar praktijk | Werken aan leesmotivatie
In de praktijk
Hoe ga je aan de slag in de praktijk? Hier vind je informatie over voorbeeldvideo’s, leescampagnes, lessuggesties, (na)scholingen en (lees)organisaties.
Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts | Werken aan leesmotivatie