Samenwerking binnen en buiten school

It takes a village to raise a child’. Dit Afrikaanse gezegde maakt duidelijk dat de hele gemeenschap zorgt voor de opvoeding van een kind. Om kinderen op te laten groeien tot lezers heb je dan ook leespartners binnen en buiten de school nodig, zoals het schoolteam, de ouders, bibliotheken en auteurs en illustratoren.  

Wat weten we?
Hier vind je de uitgangspunten van effectief leesonderwijs, opgesteld op basis van wetenschappelijke bronnen.
Samenwerking binnen het schoolteam
Om het leesonderwijs op school te verbeteren werk je nauw samen binnen een sterk schoolteam. Hoe zorg je dat ieders deskundigheid tot zijn recht komt? En, hoe verdeel je de taken?
Als schoolteam werk je samen aan beter leesonderwijs. Leerkrachten, (lees)specialisten, de schoolleiding en het bestuur doen dit ieder vanuit hun eigen rol en expertise. Binnen een effectieve samenwerking draagt de professionele schoolcultuur optimaal bij aan het leren van de leerlingen.
Maak een keuze…
 • Hoe werk je samen binnen een sterk schoolteam?
 • Hoe zijn de taken op school verdeeld en ingevuld?
 • Waarom werk je met een leesbeleidsplan?
Naar het overzicht
Samenwerking met ouders
Waarom is het belangrijk dat ouders thuis bijdragen aan de leesopvoeding van hun kinderen? En hoe kun je als leerkracht hen daarbij ondersteunen?
Wanneer ouders en school samenwerken aan de leesopvoeding stijgt de kans dat kinderen uitgroeien tot lezers aanzienlijk. Met name een langdurige samenwerkingsrelatie tussen ouders en school waarbij ieder vanuit de eigen expertise en rol bijdraagt aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van een kind, is zinvol.
Maak een keuze…
 • Welke rol hebben ouders in de leesopvoeding?
 • Hoe kom je tot een vruchtbare samenwerking?
 • Hoe differentieer je tussen ouders?
Naar het overzicht
Samenwerking met de Bibliotheek en andere culturele instellingen
Om je leesonderwijs een impuls te geven kun je de deskundigheid van externe partijen benutten. Wat levert samenwerking met de Bibliotheek op? En hoe kunnen cultuur- en leesonderwijs elkaar versterken?
Je kunt je leesonderwijs en -beleid verstevigen door samen te werken met externe deskundigen. Samenwerking met de Bibliotheek kan de school zowel inspireren als ontlasten. De Bibliotheek kan met haar expertise in rijke teksten een concrete bijdrage leveren aan effectief leesonderwijs. Naast de Bibliotheek kunnen ook andere culturele instellingen met hun aanbod van bijvoorbeeld toneelvoorstellingen of beeldende vorming het leesonderwijs versterken.
Maak een keuze…
 • Welke dienstverlening bieden bibliotheken?
 • Wat is de Bibliotheek op school?
 • Wat hebben overige culturele instellingen te bieden?
 • Wat is de meerwaarde van de combinatie taal en cultuur?
Naar het overzicht
Samenwerking met auteurs en illustratoren
Een schrijversbezoek draagt bij aan de leesmotivatie, het leesplezier en de leesfrequentie van leerlingen. Waarom werkt zo’n bezoek leesbevorderend? En met behulp van welke organisaties kun je als school schrijversbezoeken organiseren?
Basisscholen kunnen kinderboekenschrijvers en illustratoren uitnodigen om te komen vertellen over hun werk. Uit onderzoek blijkt dat deze bezoeken bij leerlingen een zaadje voor lezen kunnen planten. Auteurs en illustratoren zijn dan ook unieke leesbevorderaars.
Maak een keuze…
 • Waarom is een schrijver een unieke leesbevorderaar?
 • Hoe organiseer je een schrijversbezoek?
 • Welke organisaties kunnen bemiddelen?
Naar het overzicht
Verder lezen

Wil je meer weten? Hier vind je links naar onderzoeksliteratuur, beleidsdocumenten en meer praktische publicaties waarin onderzoek vertaald wordt naar de praktijk.

Maak een keuze…
 • Onderzoek | Samenwerking binnen en buiten school
 • Beleid | Samenwerking binnen en buiten school
 • Van theorie naar praktijk | Samenwerking binnen en buiten school
In de praktijk

Hoe ga je aan de slag in de praktijk? Hier vind je informatie over voorbeeldvideo’s, leescampagnes, lessuggesties, (na)scholingen en (lees)organisaties.

Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts | Samenwerking binnen en buiten school
 • Campagnes en programma’s | Samenwerking binnen en buiten school
 • Tools en lessuggesties | Samenwerking binnen en buiten school
 • (Na)scholingen | Samenwerking binnen en buiten school
 • Organisaties | Samenwerking binnen en buiten school