Wat is het verschil tussen intrinsiek en extrinsiek?

Leesmotivatie is de drijfveer achter lezen. Omdat leerlingen iets willen weten of iets willen beleven, gaan ze lezen. Als je als leerkracht de leesmotivatie kunt aanwakkeren, ook van leerlingen die het lezen het liefst mijden, heb je een wereld gewonnen. Een gemotiveerde lezer, leest vaker en begrijpt teksten beter dan een ongemotiveerde lezer.

Het belang van leesmotivatie
Zonder leesmotivatie wordt het lastiger om goed te leren lezen. Daarvoor moet je immers veel lezen en dat is voor leerlingen die een hekel aan lezen hebben, een hele opgave. Daarom is het stimuleren van leesmotivatie belangrijk.
Maak een keuze…
 • Hoe beïnvloedt motivatie het leesgedrag?
 • Hoe beïnvloedt de motivatie de leesvaardigheid?
Hoe beïnvloedt motivatie het leesgedrag?
Hoe beïnvloedt de motivatie de leesvaardigheid?
Naar het overzicht
Leesmotivatie in een notendop
Over wat (lees)motivatie is, heeft menig wetenschapper zich al het hoofd gebroken. Toch valt er wel iets over te zeggen. Belangrijk is het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, afkomstig uit de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Daarnaast werpt deze theorie licht op welke elementen belangrijk zijn voor motivatie.
Maak een keuze…
 • Wat is het verschil tussen intrinsiek en extrinsiek?
 • Hoe raken leerlingen gemotiveerd om te lezen?
Wat is het verschil tussen intrinsiek en extrinsiek?
Hoe raken leerlingen gemotiveerd om te lezen?
Naar het overzicht
Leesmotivatie stimuleren
Het is belangrijk om de leesmotivatie van leerlingen te (blijven) voeden. Dat kan door rekening te houden met de drie psychologische basisbehoeften - autonomie; competentie en verbondenheid - door de waarde van lezen te benadrukken en door aan te sluiten bij de interesses van leerlingen.
Maak een keuze…
 • Hoe kun je autonomie, competentie en verbondenheid stimuleren?
 • Hoe werk je aan waardering en interesses van leerlingen?
Hoe kun je autonomie, competentie en verbondenheid stimuleren?
Hoe werk je aan waardering en interesses van leerlingen?
Naar het overzicht
Rekening houden met verschillen in leesmotivatie
De ene leerlingen is de andere niet, ook als het om leesmotivatie gaat. Waar de ene leerling tijdens het vrij lezen opgeslokt wordt door het verhaal en alles om zich heen vergeet, grijpt de andere leerling juist iedere afleiding aan om maar niét te hoeven lezen. Hoe ga je als leerkracht met deze verschillen om? En hoe betrek je juist ook de ongemotiveerde lezer?
Maak een keuze…
 • Waaraan herken je de gemotiveerde lezer?
 • Waaraan herken je de ongemotiveerde lezer of leesvermijder?
 • Hoe stimuleer je (on)gemotiveerde lezers?
Waaraan herken je de gemotiveerde lezer?
Waaraan herken je de ongemotiveerde lezer of leesvermijder?
Hoe stimuleer je (on)gemotiveerde lezers?
Naar het overzicht
Maak een keuze…
 • Onderzoek
 • Leerdoelen en leerlijnen
 • Beleid
 • Van theorie naar praktijk
Onderzoek
Leerdoelen en leerlijnen
Beleid
Van theorie naar praktijk
Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts
Video’s en podcasts