Wat draagt verder bij aan een rijke leesomgeving?

De ontwikkeling van geletterdheid begint op heel jonge leeftijd met de mondelinge taalvaardigheid. In de kleutergroep help je leerlingen verder door binnen een taalrijke leeromgeving te zorgen voor betekenisvolle interactie, voorlezen uit mooie, boeiende (prenten)boeken en het spelenderwijs voorbereiden op lezen en schrijven.

Mondelinge taalvaardigheid als basis voor geletterdheid
Wie geletterd is, kan teksten schrijven en (digitale) teksten lezen, begrijpen, evalueren en gebruiken. Je kunt jonge kinderen hier op een vanzelfsprekende manier al op voorbereiden door hun mondelinge taalvaardigheid te stimuleren. Hoe doe je dat op een effectieve manier?
Maak een keuze…
 • Hoe stimuleer je de mondelinge taalvaardigheid?
Hoe stimuleer je de mondelinge taalvaardigheid?
Naar het overzicht
In samenhang werken aan de doelen voor beginnende geletterdheid
Als kleuters de school binnenkomen, is hun taalontwikkeling al in volle gang. Zo kunnen ze een gesprek voeren en kennen ze al de nodige woorden, al dan niet in het Nederlands. Ze hebben al een idee waar geschreven taal voor dient en een eerste besef van het alfabetisch principe. In de kleuterperiode help je alle kleuters hun mondelinge taalvaardigheid uit te breiden en stappen te zetten op weg naar het zelf lezen en schrijven. En je wakkert hun leesmotivatie (verder) aan.
Maak een keuze…
 • Wat is beginnende geletterdheid?
 • Hoe werk je effectief aan beginnende geletterdheid?
Wat is beginnende geletterdheid?
Hoe werk je effectief aan beginnende geletterdheid?
Naar het overzicht
Werken met rijke thema’s en (prenten)boeken
Het voorlezen van (prenten)boeken is een dagelijks terugkerende activiteit in de kleutergroep. Door het voorlezen en het praten over een verhaal maken kinderen kennis met (de opbouw van) verhalen, worden ze taalvaardiger, groeit hun woordenschat en literaire competentie, leren ze zich beter inleven in anderen en wordt hun kennis van de wereld vergroot.
Maak een keuze…
 • Hoe kies je een rijk thema en waarom werk je met (prenten)boeken?
 • Wat is belangrijk bij voorlezen en hoe werk je aan verhaalbegrip?
Hoe kies je een rijk thema en waarom werk je met (prenten)boeken?
Wat is belangrijk bij voorlezen en hoe werk je aan verhaalbegrip?
Naar het overzicht
Betekenisvol werken aan voorbereidend lezen en schrijven
Naast verhaalbegrip en woordenschat zijn nog andere geletterde vaardigheden nodig ter voorbereiding voor het leren lezen en schrijven. Het gaat om het leren kennen van de functie van geschreven taal, het leren begrijpen van de klank-tekenkoppeling, het kunnen herkennen en schrijven van enkele letters en klankbewustzijn. Ook voor het verwerven van deze vaardigheden geldt: hoe meer in samenhang en betekenisvoller je aanpak is voor kleuters, hoe meer ze leren en onthouden.
Maak een keuze…
 • Hoe werk je aan het leren kennen van de functie van geschreven taal en schrijven?
 • Hoe werk je aan de klank-tekenkoppeling?
 • Hoe werk je aan klankbewustzijn?
Hoe werk je aan het leren kennen van de functie van geschreven taal en schrijven?
Hoe werk je aan de klank-tekenkoppeling?
Hoe werk je aan klankbewustzijn?
Naar het overzicht
Zorgen voor een rijke, motiverende leesomgeving
Werken aan geletterdheid doe je het beste in een omgeving die uitstraalt dat lezen belangrijk en leuk is. Zorg daarom in de kleutergroep voor een gevarieerde collectie leesmateriaal: in de leeshoek voor kleuters om zelf te lezen en een aparte collectie om uit voor te lezen. Leerlingen die omringd zijn door boeken en gemotiveerde (voor)lezers blijken zelf ook gemotiveerder voor lezen.
Maak een keuze…
 • Welk leesmateriaal zet je in de leeshoek?
 • Welke boeken en ander leesmateriaal gebruik je zelf bij de kleuters?
 • Wat draagt verder bij aan een rijke leesomgeving?
Welk leesmateriaal zet je in de leeshoek?
Welke boeken en ander leesmateriaal gebruik je zelf bij de kleuters?
Wat draagt verder bij aan een rijke leesomgeving?
Naar het overzicht
Differentiëren
Geen leerling komt de school binnen met dezelfde taalbagage. Het vroeg signaleren van verschillen in taalvaardigheid is belangrijk. Je kunt leerlingen met een risico op een (latere) leesachterstand extra begeleiden en ervoor zorgen dat ook voorlopers hun mogelijkheden kunnen benutten.
Maak een keuze…
 • Welke verschillen in geletterdheid kom je tegen?
 • Waarom is het signaleren van verschillen belangrijk?
 • Hoe werk je met minder taalvaardige kleuters?
 • Hoe werk je met kleuters die voorlopen?
Welke verschillen in geletterdheid kom je tegen?
Waarom is het signaleren van verschillen belangrijk?
Hoe werk je met minder taalvaardige kleuters?
Hoe werk je met kleuters die voorlopen?
Naar het overzicht
Maak een keuze…
 • Onderzoek
 • Leerdoelen en leerlijnen
 • Beleid
 • Van theorie naar praktijk
Onderzoek
Leerdoelen en leerlijnen
Beleid
Van theorie naar praktijk
Maak een keuze…
 • Video’s
 • Campagnes en programma’s
 • Kinderboeken
 • Lessuggesties
Video’s
Campagnes en programma’s
Kinderboeken
Lessuggesties