Waarom zijn rijke teksten belangrijk?

Met rijke thema’s, boeken en teksten kun je je leesonderwijs een impuls geven. Door de inhoud van teksten centraal te zetten zorg je voor een motiverende aanpak en werk je bovendien aan kennisopbouw. Waarom leren leerlingen meer als ze langere tijd met rijke teksten binnen een rijk thema bezig zijn?

Rijke thema's als basis voor leesonderwijs
Nederland is een van de weinige landen waar begrijpend lezen als apart vak wordt aangeboden op de basisschool. In veel landen is het taal- en leesonderwijs geïntegreerd in het zaakvakonderwijs. Een combinatie van taalonderwijs met kennisontwikkeling blijkt bijzonder krachtig, ook voor de onderbouw. Doordat leerlingen betekenisvolle leerstof in samenhang krijgen aangeboden zijn ze meer betrokken en gemotiveerd, leren ze meer en gaan de leesresultaten omhoog. Een effectieve manier om dat te doen is door langere tijd te werken aan rijke thema’s. Deze werkwijze wint langzaam terrein in Nederland.
Maak een keuze…
 • Wat is een rijk thema en hoe kies je zo’n thema?
 • Waarom langer werken aan een rijk thema?
 • Hoe werk je vakoverstijgend aan leesbegrip en kennisopbouw?
 • Hoe kun je een thema inleiden en afsluiten?
Wat is een rijk thema en hoe kies je zo’n thema?
Waarom langer werken aan een rijk thema?
Hoe werk je vakoverstijgend aan leesbegrip en kennisopbouw?
Hoe kun je een thema inleiden en afsluiten?
Naar het overzicht
Werken met rijke teksten
Rijke (online) teksten en kinderboeken horen bij een gevarieerd taalaanbod. Ze geven alle leerlingen goede mogelijkheden hun kennis- en taalbasis uit te breiden. Doordat rijke teksten tot de verbeelding spreken en nieuwsgierig maken, motiveren ze leerlingen bovendien om (verder) te lezen. De teksten nodigen doorgaans uit tot (kritische) reflectie en gesprekken. Ook zwakke lezers profiteren van de taalrijkdom van rijke teksten.
Maak een keuze…
 • Wat zijn rijke teksten?
 • Waarom zijn rijke teksten belangrijk?
 • Hoe werk je met rijke teksten?
 • Hoe ondersteun je zwakke lezers bij het werken met rijke teksten?
Wat zijn rijke teksten?
Waarom zijn rijke teksten belangrijk?
Hoe werk je met rijke teksten?
Hoe ondersteun je zwakke lezers bij het werken met rijke teksten?
Naar het overzicht
Geschikte zakelijke teksten en kinderboeken vinden
Alvorens aan de slag te gaan met een rijk thema verzamel je geschikt leesmateriaal: rijke zakelijke teksten en kinderboeken over dit thema. Dit kun je samen met de Bibliotheek doen.
Maak een keuze…
 • Waar vind je rijke zakelijke teksten?
 • Hoe kies je geschikte kinderboeken?
Waar vind je rijke zakelijke teksten?
Hoe kies je geschikte kinderboeken?
Naar het overzicht
Maak een keuze…
 • Onderzoek
 • Leerdoelen en leerlijnen
 • Van theorie naar praktijk
Onderzoek
Leerdoelen en leerlijnen
Van theorie naar praktijk
Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts
 • Kinderboeken
 • Korte zakelijke teksten
 • Lessuggesties
Video’s en podcasts
Kinderboeken
Korte zakelijke teksten
Lessuggesties