Hoe differentieer je tussen ouders?

It takes a village to raise a child’. Dit Afrikaanse gezegde maakt duidelijk dat de hele gemeenschap zorgt voor de opvoeding van een kind. Om kinderen op te laten groeien tot lezers heb je dan ook leespartners binnen en buiten de school nodig, zoals het schoolteam, de ouders, bibliotheken en auteurs en illustratoren.  

Samenwerking binnen het schoolteam
Als schoolteam werk je samen aan beter leesonderwijs. Leerkrachten, (lees)specialisten, de schoolleiding en het bestuur doen dit ieder vanuit hun eigen rol en expertise. Binnen een effectieve samenwerking draagt de professionele schoolcultuur optimaal bij aan het leren van de leerlingen.
Maak een keuze…
 • Hoe werk je samen binnen een sterk schoolteam?
 • Hoe zijn de taken op school verdeeld en ingevuld?
 • Waarom werk je met een leesbeleidsplan?
Hoe werk je samen binnen een sterk schoolteam?
Hoe zijn de taken op school verdeeld en ingevuld?
Waarom werk je met een leesbeleidsplan?
Naar het overzicht
Samenwerking met ouders
Wanneer ouders en school samenwerken aan de leesopvoeding stijgt de kans dat kinderen uitgroeien tot lezers aanzienlijk. Met name een langdurige samenwerkingsrelatie tussen ouders en school waarbij ieder vanuit de eigen expertise en rol bijdraagt aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van een kind, is zinvol.
Maak een keuze…
 • Welke rol hebben ouders in de leesopvoeding?
 • Hoe kom je tot een vruchtbare samenwerking?
 • Hoe differentieer je tussen ouders?
Welke rol hebben ouders in de leesopvoeding?
Hoe kom je tot een vruchtbare samenwerking?
Hoe differentieer je tussen ouders?
Naar het overzicht
Samenwerking met de Bibliotheek en andere culturele instellingen
Je kunt je leesonderwijs en -beleid verstevigen door samen te werken met externe deskundigen. Samenwerking met de Bibliotheek kan de school zowel inspireren als ontlasten. De Bibliotheek kan met haar expertise in rijke teksten een concrete bijdrage leveren aan effectief leesonderwijs. Naast de Bibliotheek kunnen ook andere culturele instellingen met hun aanbod van bijvoorbeeld toneelvoorstellingen of beeldende vorming het leesonderwijs versterken.
Maak een keuze…
 • Welke dienstverlening bieden bibliotheken?
 • Wat is de Bibliotheek op school?
 • Wat hebben overige culturele instellingen te bieden?
 • Wat is de meerwaarde van de combinatie taal en cultuur?
Welke dienstverlening bieden bibliotheken?
Wat is de Bibliotheek op school?
Wat hebben overige culturele instellingen te bieden?
Wat is de meerwaarde van de combinatie taal en cultuur?
Naar het overzicht
Samenwerking met auteurs en illustratoren
Basisscholen kunnen kinderboekenschrijvers en illustratoren uitnodigen om te komen vertellen over hun werk. Uit onderzoek blijkt dat deze bezoeken bij leerlingen een zaadje voor lezen kunnen planten. Auteurs en illustratoren zijn dan ook unieke leesbevorderaars.
Maak een keuze…
 • Waarom is een schrijver een unieke leesbevorderaar?
 • Hoe organiseer je een schrijversbezoek?
 • Welke organisaties kunnen bemiddelen?
Waarom is een schrijver een unieke leesbevorderaar?
Hoe organiseer je een schrijversbezoek?
Welke organisaties kunnen bemiddelen?
Naar het overzicht
Maak een keuze…
 • Onderzoek
 • Beleid
 • Van theorie naar praktijk
Onderzoek
Beleid
Van theorie naar praktijk
Maak een keuze…
 • Video’s en podcasts
 • Campagnes en programma’s
 • Tools en lessuggesties
 • (Na)scholingen
 • Organisaties
Video’s en podcasts
Campagnes en programma’s
Tools en lessuggesties
(Na)scholingen
Organisaties